İptal ve İade Politikası

İşbu İptal ve İade Politikası (“Politika”), MevzuatTR (“biz”) olarak kullanıcılara (“siz”) sunduğumuz ürün ve hizmetlere yönelik iptal ve iade koşullarını içermektedir.

1) İşbu Politika, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olup; Sözleşme’de yer alan tanımlar Politika’da da geçerlidir.

2) Platform üzerinden Ürünlerimizi/Hizmetlerimizi satın aldığınız takdirde, size sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırsınız.

3) Satın aldığınız Ürün/Hizmet bedelini ödemezseniz veya tarafınızca yapılan ödeme herhangi bir nedenle banka veya finans kuruluşları tarafından iptal edilirse, MevzuatTR ifa yükümlülüğünden kurtulur ve Ürünlerimize/Hizmetlerimize erişiminiz askıya alınabilir.

4) MevzuatTR, Platform üzerinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde belirtilen “cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” ve aynı maddenin 1. fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamına giren Ürünler/Hizmetler sunmaktadır. Bu sebeple satın aldığınız Ürün/Hizmet bakımından Yönetmelik uyarınca cayma hakkından yararlanamazsınız. Ancak Alıcı olarak, Ürünlerimizi/Hizmetlerimizi her zaman iptal edebilirsiniz.

5) Alıcı'nın, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Ürünü/Hizmeti almayı iptal etmesi üzerine, ödediği toplam yıllık paket tutarından fesih talebini bildirdiği aya kadar karşılık gelen Ürün/Hizmet bedeli MevzuatTR tarafından tutulur ve kalan tutar ise fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde Alıcı’ya iade edilir.

6) MevzuatTR iptal bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde Alıcı’ya gönderecektir.

7) MevzuatTR, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir tazminata veya ön bildirime tabi olmadan, Deneme Üyesi olan Kullanıcı’ya ücretsiz olarak sunduğu demo Ürününü/Hizmetini Kullanıcı’ya sunmayı her zaman durdurabilecek, askıya alabilecek ve iptal edebilecektir.

8) Alıcı’nın açık onayı olmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı Alıcı ödeme yapmış ise bu ödemeler MevzuatTR tarafından iade edilecektir.

9) Sözleşme’de tanımlanan “Mücbir Sebepler”in varlığı sebebiyle, MevzuatTR’nin borcunu ifa edememesinden dolayı Alıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. MevzuatTR, işbu Sözleşme’den doğan ifasının imkansızlaşması halinde durumun öğrenilmesinden itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya e-posta, SMS, internet gibi elektronik ortam üzerinden Kullanıcı’ya bilgi vermekle yükümlüdür.

10) MevzuatTR, işbu Politika uyarınca yapacağı bildirimleri aşağıdaki iletişim adreslerinden ve aşağıdaki unvan adı altında yapacaktır:

Şirket Adı/Unvanı: MevzuatTR Yazılım A.Ş.
e-Posta: [javascript protected email address]
Telefon: 0224 334 18 20