13 Ağustos 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31922

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun” ibaresi “13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci cümlesine “Diğer Kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında yer alan akaryakıt istasyonlarında tesis sahip veya sahiplerince, Ek-11’de belirtilen ilkyardım malzemelerinin bir çanta içinde, boyutu nedeniyle çantaya sığmayanların (battaniye, atel gibi) çantanın yanında bulundurulması zorunludur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-11 eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.